Wyrazy podobne

Podobieństwo wyrazów jest pojęciem bardzo szerokimi i obejmuje szereg relacji między wyrazami, między innymi takich jak: synonimia, antonimia, hiperonimia/hiponimia, czy też holonimia/meronimia. Podobieństwo zostało określone miarą kosinusową.

Do obliczeń wybrane zostały dwa modele: nkjp+wiki-forms-all-300-skipg-hs-50 (w przypadku form) oraz nkjp+wiki-lemmas-all-300-cbow-ns-50 (w przypadku lematów).

Wybierz maksymalnie najlepszych rezultatów.

.