Analogie

Modele semantyki dystrybucyjnej mogą być wykorzystane do identyfikacji tzw. analogii werbalnych. Ten typ relacji definiowany jest przez parę słów (Słowo 1 i Słowo 2), np. mężczyzna - król. Zadaniem jest wskazanie słowa (Słowo 4), które jest w podobnej relacji do innego podanego słowa (Słowo 3). Np. dla słowa kobieta, królowa jast słowem, który najlepiej odpowiada relacji zdefiniowanej przez parę mężczyzna - król.

Zadanie analogii werbalnej można opisać zdaniem: Słowo 1 tak się ma do Słowa 2, jak Słowo 3 do Słowa 4.

Do obliczeń wybrane zostały dwa modele: nkjp+wiki-forms-all-300-skipg-hs-50 (w przypadku form) oraz nkjp+wiki-lemmas-all-300-cbow-ns-50 (w przypadku lematów).

Wybierz maksymalnie najlepszych rezultatów.

.